به وبلاگ من خوش آمدید ایرانی های عزیز سرتاسر جهان از جمله کشور خودم اگه از وبلاگ من خوشتون اومد یا نیومد . انتقادم کردین ناراحت نمی شم . دوستون دارم ، موفق و سربلند باشید

ابزار وبمستر

رهگذر راه نور

پیچک

X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

ضرورت حفظ اموال کعبه (تاریخی، فقهی، اقتصادى) ...

حکمت 270ضرورت حفظ اموال کعبه (تاریخی، فقهی، اقتصادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: در زمان حکومت عمر، نسبت به فراوانى زیور و زینت هاى کعبه صحبت شد، گروهى گفتند آن ها را براى لشگر اسلام مصرف کن، کعبه زر و زیور نمى خواهد، وقتى از امیر المؤمنین [علیه السلام] پرسیدند، فرمود)

همانا قرآن بر پیامبر (ص) هنگامى نازل گردید که اموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان، که آن را بر اساس سهم هر یک از وارثان ، تقسیم کرد، و غنیمت جنگى که آن را به نیازمندانش رساند، و خمس که خدا جایگاه مصرف آن را تعیین فرمود، و صدقات ، که خداوند راه هاى بخشش آن را مشخص فرمود. و زیور آلات و زینت کعبه از اموالى بودند که خدا آن را به حال خود گذاشت ، نه از روى فراموشى آن را ترک کرد، و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نیز آن را به حال خود واگذار چنانکه خدا و پیامبرش آن را به حال خود واگذاشتند.

سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

روش برخورد با دنیا(اخلاقى، اعتقادى) ...

حکمت 269روش برخورد با دنیا(اخلاقى، اعتقادى)


و درود خدا بر او، فرمود: مردم در دنیا دو دسته اند: یک دسته براى کسانى که در دنیا براى دنیا کار کرد، و دنیا او را از آخرتش باز داشت، بر بازماندگان خویش از تهیدستى هراسان ، و از تهیدستى خویش در امان است، پس زندگانى خود را در راه سود دیگران از دست مى دهد.

و دیگرى آن که در نیا براى آخرت کار مى کند، و نعمت هاى دنیا نیز بدون تلاش به او روى مى آورد، پس بهرة هر دو جهان را چشیده، و مالک هر دو جهان مى گردد، و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح مى کند، و حاجتى را از خدا در خواست نمى کند جز آن که روا مى گردد.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

اعتدال در دوستى ها و دشمنى ها(اخلاقى،اجتماعى، سیاسى) ...

حکمت 268اعتدال در دوستى ها و دشمنى ها(اخلاقى،اجتماعى، سیاسى)


و درود خدا بر او ، فرمود: در دوستى با دوست مدارا کن، شاید روزى دشمن تو گردد، و در دشمنى با دشمن نیز مدارا کن ، زیرا شاید روزى دوست تو گردد.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

پرهیز از حرص ورزى در کسب روزى (اعتقادى، معنوى) ...

حکمت 267پرهیز از حرص ورزى در کسب روزى (اعتقادى، معنوى)


و درود خدا بر او ، فرمود: اى فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر اِمروزت میفزا ، زیرا اگر روزِ نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزى تو را خواهد رساند.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

روش صحیح پاسخ دادن(علمى) ...

حکمت 266روش صحیح پاسخ دادن(علمى)

و درود خدا بر او ، فرمود: (شخصى از امام پرسید که ایمان را تعریف کن)
در پاسخ فرمودند: فردا نزد من بیا تا در جمع مردم پاسخ گویم ، که اگر تو گفتارم را فراموش کنى و دیگرى آن را در خاطرش بسپارد ، زیرا گفتار چونان شکار رمنده است، یکى آن را به دست آورد، و دیگرى آن را از دست مى دهد.

سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

گفتار حکیمان و درمان (علمى، درمانى) ...

حکمت 265گفتار حکیمان و درمان (علمى، درمانى)


و درود خدا بر او ، فرمود: گفتار حکیمان اگر درست باشد درمان  ، و اگر نادرست باشد، درد جان است.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

نیکى به بازماندگان دیگران(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 264نیکى به بازماندگان دیگران(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود: به بازماندگان دیگران نیکى کنید، تا حرمت بازماندگان شما را نگاه دارند.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

مشکل هم نشینى با قدرتمندان(سیاسى) ...

حکمت 263مشکل هم نشینى با قدرتمندان(سیاسى)


و درود خدا بر او، فرمود: همنشین پادشاه، شیرسوارى را ماند که دیگران حسرت منزلت او را دارند، ولى خود مى داند که در جاى خطرناکى قرار گرفته است.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

فسلفة احکام الهى (اعتقادى) ...

حکمت 262فسلفة احکام الهى (اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: (حارث بن حوت  نزد امام آمد و گفت: آیا چنین پندارى که من اصحاب جُمُل را گمراه مى دانم؟ چنین نیست، امام فرمود) اى حارث ! تو زیر پاى خود را دیدى ، اما به پیرامونت نگاه نکردی، پس سرگردان شدی، تو حق را نشناختى تا بدانى که اهل حق چه کسانى مى باشند؟ و باطل را نیز نشناختى تا باطل گرایان را بدانی.

(حارث گفت: من و سُعد بن مالک  و عبدالله بن عمر، از جنگ کنار مى رویم ، امام فرمود)

همانا سعد و عبدالله بن عمر ، نه حق را یارى کردند، نه باطل را خوار ساختند.


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

مظلومیت امام على [علیه السلام] (سیاسى، تاریخى) ...

حکمت 261مظلومیت امام على [علیه السلام] (سیاسى، تاریخى)


و درود خدا بر او ، فرمود : (آن هنگام که تهاجم یاران معاویه به شهر انبار، و غارت کردن آن را شنید ، تنها و پیاده به طرف پادگان نظامى کوفه "نخلیه"(38) حرکت کرد ، مردم خود را به او رسانده ، گفتند اى امیر مؤمنان ما آنان را کفایت مى کنیم، فرمود)

شما از انجام کار خود درمانده اید! چگونه کار دیگرى را برایم کفایت مى کنید؟ اگر رعایاى پیش از من از ستم حاکمان مى نالیدند، امروز از رعیت خود مى نالم، گویى من پیرو، وآنان حکمرانند، یا من محکوم و آنان فرمانروایانند.

وقتى سخن امام در یک سخنرانى طولانى که برخى از آن را در ضمن خطبه هاى گذشته آوردیم به اینجا رسید.

(دو نفر از یاران جلو آمدند و یکى گفت: من جز خود و برادرم را در اختیار ندارم، اى امیر مؤمنان فرمان ده تا هر چه خواهى انجام دهم، امام فرمود) شما کجا و آنچه من خواهم کجا؟!


سه‌شنبه 26 تیر‌ماه سال 1397

پرهیز از مهلت دادن هان خدا (اعتقادى، معنوى) ...

حکمت 260پرهیز از مهلت دادن هان خدا (اعتقادى، معنوى)


و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پیاپى خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشى خدا او را مغرور سازد ، و با ستایش مردم فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن ، مورد آزمایش قرار نداد.


دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

پرهیز از مهلت دادن هان خدا (اعتقادى، معنوى) ...

حکمت 260پرهیز از مهلت دادن هان خدا (اعتقادى، معنوى)


و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پیاپى خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشى خدا او را مغرور سازد ، و با ستایش مردم فریب خورد و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن ، مورد آزمایش قرار نداد.

دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

شناخت جایگاه وفادارى(اخلاقى،اجتماعى، سیاسى) ...

حکمت 259شناخت جایگاه وفادارى(اخلاقى،اجتماعى، سیاسى)


و درود خدا بر او ، فرمود : وفادارى با خیانتکاران نزد خدا نوعى خیانت ، و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفادارى است.


دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

صدقه و توانگرى(اخلاقى، اقتصادى) ...

حکمت 258صدقه و توانگرى(اخلاقى، اقتصادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: هرگاه تهیدست شدید ، با صدقه دادن ، با خدا تجارت کنید.


دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

راه شاد کردن دیگران (اخلاق خانواده)(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 257راه شاد کردن دیگران (اخلاق خانواده)(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : اى کمیل ! خانواده ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگوارى ، و شب ها در رفع نیاز خفتگان بکوشند . سوگند به خدایى که تمام صداها را مى شنود، هر کس دلى را شاد کند، خداوند از آن شادى لطفى براى او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالى بر او باریدن گرفته و تلخى مصیبت را بزداید چنان که شتر غریبه را از چراگاه دورسازند.

دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

حسادت و بیمارى(اخلاقى، بهداشتى) ...

حکمت 256حسادت و بیمارى(اخلاقى، بهداشتى)


و درود خدا بر او ، فرمود : سلامت تن در دورى از حسادت است.

دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

تندخویى (اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 255تندخویى (اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او، فرمود: تندخویى بى مرود نوعى دیوانگى است ، زیرا که تندخو پشیمان مى شود، و اگر پشیمان نشد پس دیوانگى او پایدار است.

دوشنبه 25 تیر‌ماه سال 1397

تلاش در انفاقهاى اقتصادى(اقتصادى) ...

حکمت 254تلاش در انفاقهاى اقتصادى(اقتصادى)


و درود خدا بر او ، فرمود : اى فرزند آدم ! خودت وصى مال خویش باش، امروز به گونه اى عمل کن که دوست دارى پس از مرگت عمل کنند.


شنبه 9 تیر‌ماه سال 1397

فسلفة احکام الهى (اخلاقى،اجتماعى،اعتقادى) ...

حکمت 252فسلفة احکام الهى (اخلاقى،اجتماعى،اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: خدا "ایمان" را براى پاکسازى دل از شرک ، و "نماز" را براى پاک بودن از کبر و خودپسندى و "زکات" را عامل فزونى روزی، و "روزه" را براى آزمودن اخلاص بندگان ، و "حج" را براى نزدیکى و همبستگى مسلمانان ، و "جهاد" را براى عزت اسلام، و "امر به معروف" را براى اصلاح توده هاى ناآگاه ، و "نهى از منکر" را براى بازداشتن بى خردان از زشتى ها ، "صلة رحم" را براى فراوانى خویشاوندان ، و "قصاص" را براى پاسدارى از خون ها، و اجراى "حدود" را براى تحقق عفّت ، و ترک "زنا" را براى سلامت نسل آدمى ، و ترک "لواط" را براى فزونى فرزندان ، و "گواهى دادن" را براى به دست آوردن حقوق انکار شده ، و ترک "دروغ" را براى حرمت نگهداشتن راستى ، و "سلام" کردن را براى امنیت از ترس ها، و "امامت" را براى سازمان یافتن امور امت، و "فرمانبردارى از امام" را براى بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد.


شنبه 9 تیر‌ماه سال 1397

روش سوگند دادن ستمکار (سیاسى، اعتقادى) ...

حکمت 253روش سوگند دادن ستمکار (سیاسى، اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود : آنگاه که خواستید ستمکارى را سوگند دهید از او بخواهید که بگوید  از جنبش و نیروى الهى بیزار است  زیرا اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بیزارى ، در کیفر او شتاب شود، اما اگر در سوگند خود بگوید  به خدایى که جز او خدایى نیست" در کیفرش شتاب نگردد، چه او خدا را به یگانگى یاد کرد.


شنبه 9 تیر‌ماه سال 1397

تلخى ها و شیرینى هاى دنیا و آخرت (اخلاقى، اعتقادى) ...

حکمت 251تلخى ها و شیرینى هاى دنیا و آخرت (اخلاقى، اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: تلخکامى دنیا، شیرینى آخرت، و شیرینى دنیاى حرام، تلخى آخرت است.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

خداشناسى در حوادث روزگار (اعتقادى) ...

حکمت 250خداشناسى در حوادث روزگار (اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود : خدا را از سْست شدن اراده هاى قوى ، گشوده شدن گره هاى دشوار ، و درهم شکسته شدن تصمیم ها ، شناختم. 


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

بهترین عمل ها(اخلاقى، تربیتى) ...

حکمت 249بهترین عمل ها(اخلاقى، تربیتى)


و درود خدا بر او ، فرمود : بهترین کارها آن است که با ناخشنودى در انجام آن بکوشی.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

تقویت خوش بینى ها(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 248تقویت خوش بینى ها(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : چون کسى به تو گمان نیک بْرد ، خوشبینى او را تصدیق کن.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

ره آورد سخاوت (اقتصادى، اجتماعى) ...

حکمت 247ره آورد سخاوت (اقتصادى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : بخشش بیش از خویشاوندى محبت مى آورد

شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

هشدار از پْشت کردن نعمت ها (معنوى) ...

حکمت 246هشدار از پْشت کردن نعمت ها (معنوى)

و درود خدا بر او ، فرمود : از فرار نعمت ها بپرهیزید ، زیرا هر گریخته اى باز نمى گردد.

شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

کاستى قدرت و کنترل شهوت (اخلاقى، علمى) ...

حکمت 245کاستى قدرت و کنترل شهوت (اخلاقى، علمى)


و درود خدا بر او ، فرمود : هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

مسئولیت نعمت هاى الهى(اعتقادى،اجتماعى) ...

حکمت 244مسئولیت نعمت هاى الهى(اعتقادى،اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : خدا را در هر نعمتى حقّى است، هر کس آن را بپردازد ، فزونى یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهى کند، در خطر نابودى قرار گیرد.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

روش صحیح پاسخگویى(علمى) ...

حکمت 243روش صحیح پاسخگویى(علمى)


و درود خدا بر او ، فرمود : هر گاه پاسخ ها همانند و زیاد شد ، پاسخ درست پنهان گردد.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

ارزش ترس از خداوند(اخلاقى، اعتقادى) ...

حکمت 242ارزش ترس از خداوند(اخلاقى، اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود : از خدا بترس هر چند اندک ؛ و میان خود و خدا پرده اى قرار ده هر چند نازک!.


شنبه 2 تیر‌ماه سال 1397

حکمت 241آیندة دردناک ستمکاران (سیاسى) ...

حکمت 241آیندة دردناک ستمکاران (سیاسى)


و درود خدا بر او ، فرمود : روزى که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد، سخت تر از روزى است که ستمکار بر او ستم روا مى داشت.


سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 240غضب و ویرانى(اخلاقى، سیاسى) ...

حکمت 240غضب و ویرانى(اخلاقى، سیاسى)


و درود خدا بر او ، فرمود : سنگ غضبى در بناى خانه، مایة ویران شدن آن است. 

(این سخن از رسول خدا نقل شده است، و اینکه سخن پیامبر (ص) و على [علیه السلام] شبیه یکدیگرند جاى شگفتى نیست براى اینکه هر دو از یک جا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ریخته شده است).


سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 239زشتى سْستى و سخن چینى(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 239زشتى سْستى و سخن چینى(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : هر کس تن به سستى دهد ، حقوق را پایمال کند ، و هر کس سخن چین را پیروى کند دوستى را به نابودى کشاند.


سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 238مشکلات تشکیل خانواده(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 238مشکلات تشکیل خانواده(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : زن و زندگى همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره اى جز بودن با او نیست. 

سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 237اقسام عبادت(عبادی، معنوى) ...

حکمت 237اقسام عبادت(عبادی، معنوى)


و درود خدا بر او ، فرمود : گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگذارى پرستیندند و این پرستش آزادگان است.


سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 236زشتى دنیاى حرام(اخلاقى، اعتقادى) ...

حکمت 236زشتى دنیاى حرام(اخلاقى، اعتقادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: به خدا سوگند ! این دنیاى شما که به انواع حرام آلوده است ، در دیدة من از استخوان خوکى که در دست بیمارى جذامى باشد، پست تر است!.

سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 235نشانة خردمندى(اخلاقى) ...

حکمت 235نشانة خردمندى(اخلاقى)


و درود خدا بر او ، فرمود : (به امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان ، پاسخ داد:) خردمند آن است که هر چیزى را در جاى خود مى نهد. (گفتند پس جاهل را تعریف کن فرمود) با معرفى خردمند، جاهل را نیز شناساندم . (یعنى جاهل کسى که هر چیزى را در جاى خود نمى گذارد ، بنابراین با ترک معرفى مجدد جاهل را شناساند)

سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 234 تفاوت اخلاقى مردان و زنان (اخلاقى، علمى) ...

حکمت 234 تفاوت اخلاقى مردان و زنان (اخلاقى، علمى)


و درود خدا بر او ، فرمود : برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت ترین اخلاقى مردان است، مانند تکبر ، ترس ، بخل : هرگاه زنى متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمى دهد ، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مى کند، و چون ترسان باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مى گیرد.

سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 233پرهیز از آغاز گرى در مبارزه(اخلاقى،اجتماعى، سیاسى) ...

حکمت 233پرهیز از آغاز گرى در مبارزه(اخلاقى،اجتماعى، سیاسى)


و درود خدا بر او ، فرمود : (به فرزندش امام مجتبى (ع) فرمود) کسى را به پیکار دعوت نکن ، اما اگر تو را دعوت به نبرد خواندند بپذیر، زیرا آغازگر پیکار تجاوزکار شکست خورده است.

سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 232ره آورد إنفاق(اخلاقى، اقتصادى) ...

حکمت 232ره آورد إنفاق(اخلاقى، اقتصادى)


و درود خدا بر او ، فرمود: آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستى بلند پاداش گیرد.

مى گویم: (معنى سخن این است که آنچه انسان از اموال خود در راه خیر و نیکى انفاق مى کند، هر چند کم باشد، خداوند پاداش او را بسیار مى دهد، و منظور از "دو دست" در اینجا دو نعمت است که امام [علیه السلام] بین نعمت پروردگار ، و نعمت از ناحیه انسان، را با کوتاهى و بلندى فرق گذاشته است که نعمت و بخشش از ناحیه بنده را کوتاه ، و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است ، بدان جهت که نعمت خدا همیشگى و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا که نعمت خداوند اصل و اساس تمام نعمت ها است، بنابراین تمام نعمت ها به نعمت هاى خدا باز مى گردد، و از آن سرچشمه مى گیرد).

سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 231تعریف عدل و إحسان(اخلاقى، اقتصادى) ...

حکمت 231تعریف عدل و إحسان(اخلاقى، اقتصادى)

و درود خدا بر او ، فرمود : (در تفسیر آیه 90 سوره نحل "خدا به عدل و احسان فرمان مى دهد" فرمود) عدل ، همان انصاف ، و احسان، همان بخشش است.
دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 230راه به دست آوردن روزى(اقتصادى) ...

حکمت 230راه به دست آوردن روزى(اقتصادى)


و درود خدا بر او ، فرمود : با آن کس که روزى به او روى آورده شراکت کنید که او توانگرى را سزاوار تر، و روى آمدن روزگار خویش را شایسته تر است.

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 229ارزش قناعت و خوش خُلقى(اخلاقى، اقتصادى)

حکمت 229ارزش قناعت و خوش خُلقى(اخلاقى، اقتصادى)


و درود خدا بر او ، فرمود : آدمى را قناعت براى دولتمندى ، و خوش خلقى براى فراوانى نعمت ها کافى است .( از امام سؤال شد تفسیر آیه ، فَلْنُحْیَینه حیاة طیّبة چیست؟ فرمود) آن زندگى با قناعت است .


دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 228ارزش ها و ضد ارزش ها(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 228ارزش ها و ضد ارزش ها(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : کسى که از دنیا اندوهناک مى باشد، از قضاء الهى خشمناک است، و آن کس که از مصیبت وارد شده شِکْوه کند از خدا شکایت کرده، و کسى که نزد توانگرى رفته و به خاطر سرمایه اش برابر او فروتنى کند ، دو سوم دین خود را از دست داده است، و آن کس که قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود حتماً از کسانى است که آیات الهى را بازیچه قرار داده است ، و آن کس که قلب او با دنیا پرستى پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است، اندوهى رها نشدنى ، و آرزوئى نایافتنی.


دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 227ارکان ایمان(اعتقادى، معنوى) ...

حکمت 227ارکان ایمان(اعتقادى، معنوى)

و درود خدا بر او ، فرمود : (در مورد ایمان پرسیدند).

جواب: ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان عمل با اعظاء و جوارح استوار است.


دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 226طمع ورزى و خوارى(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 226طمع ورزى و خوارى(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : طمعکار همواره زبون و خوار است.

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 225حسادت و بیماری(اخلاقى، بهداشتى) ...

حکمت 225حسادت و بیماری(اخلاقى، بهداشتى)


درود خدا بر او ، فرمود : شگفتا که حسودان از سلامتى خود غافل مانده اند!

دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 224برخى از ارزش هاى اخلاقى(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 224برخى از ارزش هاى اخلاقى(اخلاقى، اجتماعى)

و درود خدا بر او ، فرمود : با سکوت بسیار ، وقار انسان بیشتر شود، و با انصاف بودن ، دوستان را فراوان و با بخشش ، قدر و منزلت انسان بالا رود، و با فروتنى ، نعمت کامل شود، و با پرداخت هزینه ها، بزرگى و سرورى ثابت گردد، و روش عادلانه ، مخالفان را در هم شکند ، و با شکیبایى در برابر بى خرد، یاران انسان زیاد گردند.
دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 223حیاء و عیب پوشى(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 223حیاء و عیب پوشى(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : آن کس که لباس حیاء بپوشد، کسى عیب او را نبیند.


دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1397

حکمت 222بى توجهى به بدى بدکاران(اخلاقى، اجتماعى) ...

حکمت 222بى توجهى به بدى بدکاران(اخلاقى، اجتماعى)


و درود خدا بر او ، فرمود : خود را به بى خبرى نمایاندن از بهترین کارهاى بزرگواران است.

( تعداد کل: 1443 )
   1      2      3      4      5      ...      29      >>
  • کد نمایش افراد آنلاین